Projekty

Tyto projekty jsou spolufinancovány

Evropskou Unií

Projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti JANTAR Plzeň s.r.o.

Naše společnost JANTAR Plzeň s.r.o. realizuje v roce 2020 a 2021 projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti JANTAR Plzeň s.r.o., který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie v operačním programu Zaměstnanost.

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_19_097
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti JANTAR Plzeň s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013220

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu v programu Operační program Zaměstnanost může naše společnost JANTAR Plzeň s.r.o. realizovat projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013220 (CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013220), jehož maximální rozpočet je stanoven na 1.776.256,- Kč, přičemž naše společnost obdržela 85% dotaci ve výši 1.509.817,60 Kč. Projekt realizujeme v období 1.1.2020 – 31.03.2023.

Obsahem projektu "Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti JANTAR Plzeň s.r.o." je odborné, jazykové a dovednostní vzdělávání interních zaměstnanců společnosti JANTAR Plzeň. V rámci projektu budou vybraní zaměstnanci, u kterých je potřebnost vzdělávání a doplnění si vzdělání a kompetencí potřebná pro zvýšení jejich odbornosti a efektivity práce, zapojeni do kurzů technického a jiného odborného vzdělávání, do cizojazyčných kurzů, do kurzů měkkých a manažerských dovedností a kurzů obecného IT.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků.

V předpokládané struktuře rozpočtu bude v rámci realizace projektu nejvíce zaměstnanců zapojeno do kurzů technického a odborného vzdělávání (52,66% rozpočtu), dále pak do jazykových kurzů (17,4% rozpočtu), kurzů měkkých a manažerských dovedností (17,09% rozpočtu) a kurzů zaměřených na rozvoj kompetencí v oblasti obecných IT (12,84% rozpočtu).

Naše společnost JANTAR Plzeň s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí a při rozvoji svých zaměstnanců a lidských zdrojů.

Projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti JANTAR Plzeň s.r.o.

Projekt Optimalizace procesů výstupní kontroly

Společnost JANTAR Plzeň s.r.o. realizuje v roce 2020 projekt Optimalizace procesů výstupní kontroly, který je financován z prostředků získaných z rozpočtu statutárního města Plzně.

Název programu: Podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské vouchery“
Číslo výzvy: 2019 2019
Název výzvy: „Plzeňské podnikatelské vouchery“
Název projektu: Optimalizace procesů výstupní kontroly
Registrační číslo projektu: 2020/000367

Díky podpoře statutárního města Plzně jsme v programu Podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské vouchery“ mohli realizovat projekt Optimalizace procesů výstupní kontroly, jehož rozpočet byl 160.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 120.000,- Kč.

Účelem projektu "Optimalizace procesů výstupní kontroly“ je optimalizace procesů výstupní kontroly v reálném procesu lakovací firmy. Naplnění cíle dojde vývojem aplikace pro mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety) komunikující se softwarem Project Database ( informační systém zadavatele), která umožní zefektivnění činností v oblasti řízení kvality. Nasazení mobilní aplikace přispěje k vyšší produktivitě pracovníků oddělení kvality.

Naše společnost JANTAR Plzeň s.r.o. si velice váží této pomoci statutárního města Plzně a děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Projekt Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace - komunikace, workflow a řízení kvality

Společnost JANTAR Plzeň s.r.o. realizuje v roce 2017 projekt Vývoj modulů softwaru Project Database - plánování kapacit lidí a řešení jednotlivých obchodních případů, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_16_045 01_16_045
Název výzvy: Inovační vouchery - I. výzva
Název projektu: Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace - komunikace, workflow a řízení kvality
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010399

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Vývoj modulů softwaru Project Database – plánování kapacit lidí, jehož rozpočet byl 220.825,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 165.618,75 Kč.

Účelem projektu "Vývoj nadstavbových funkcí softwaru Project Database a jejich implementace – komunikace, workflow a řízení kvality” je zahájení softwarové inovace sytému Project Database, který v základní podobě nevyhovuje aktuálním potřebám firmy. V rámci projektu budou vyvinuty a implementovány nadstavbové funkce, dále bude navržen a implementován nový workflow a poslední dílčí aktivitou bude vytvoření a implementace modulu na řízení kvality. Výstupem celého projektu je zpracování souhrnné technické zprávy. Celá tato inovace umožní rozvinout a posunout řízení a management kvality na vyšší úroveň.

Naše společnost JANTAR Plzeň s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její popodru při svém inovačním úsilí.

Projekt Vývoj modulů softwaru Project Database - plánování kapacit lidí a řešení jednotlivých obchodních případů

Společnost JANTAR Plzeň s.r.o. realizuje v roce 2017 projekt Vývoj modulů softwaru Project Database - plánování kapacit lidí a řešení jednotlivých obchodních případů, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_16_045 01_16_045
Název výzvy: Inovační vouchery - I. výzva
Název projektu: Vývoj modulů softwaru Project Database - plánování kapacit lidí a řešení jednotlivých obchodních případů
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010400

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Vývoj modulů softwaru Project Database – plánování kapacit lidí, jehož rozpočet byl 178.560,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 133.920,- Kč.

Obsahem projektu "Vývoj modulů softwaru Project Database - plánování kapacit lidí a řešení jednotlivých obchodních případů" je vytvoření a implementace nadstavbových funkcí, které zefektivní práce v systému Project Database, rozšíří možnosti systému v oblasti administrativních činností, plánování kapacit lidí při řešení jednotlivých projektů a činností. Dále bude navržen a implementován modul na řešení administrativy spojené s řešením s jednotlivých obchodních případů.

Naše společnost JANTAR Plzeň s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její popodru při svém inovačním úsilí.

Projekt:

VÝVOJ MODULŮ SOFTWARU projekt PROJECT DATABASE - PLÁNOVÁNÍ KAPACIT LIDÍ A ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBCHODNÍCH PŘÍPADŮ je spolufinancován Evropskou unií.

Obsahem projektu je vytvoření a implementace nadstavbových funkcí, které rozšíří možnosti systému v oblasti administrativních činností, plánování kapacit lidí při řešení jednotlivých projektů a činností a řešení administrativy obchodních případů.Projekt:

VÝVOJ NADSTAVBOVÝCH FUNKCÍ SOFTWARU projekt PROJECT DATABASE A JEJICH IMPLEMENTACE - KOMUNIKACE, WORKFLOW A ŘÍZENÍ KVALITY je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu budou vyvinuty a implementovány nadstavbové funkce, dále bude navržen a implementován nový workflow a poslední dílčí aktivitou bude vytvoření a implementace modulu na řízení kvality. Výstupem celého projektu je zpracování souhrnné technické zprávy. Celá tato inovace umožní rozvinout a posunout řízení a management kvality na vyšší úroveň.

Město Plzeň

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

Kontaktujte nás

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Souhlasím